ครัวซองต์มักจะเป็นขนมกรุบกรอบ เนย และขนมทรงโค้ง นี่คือที่มาของชื่อ “ครัวซองต์” ซึ่งแปลว่า “ครัวซองต์” ในภาษาฝรั่งเศส ครัวซองต์ทำจากชั้นของขนมพัฟ (ขนมพัฟ) ) พักชั้นของเนยที่ผสมกับยีสต์แล้วรีดเป็นเส้น มันถูกพับและรีดเป็นแผ่นซ้ำ ๆ ตัดเป็นแผ่นสามเหลี่ยม ม้วนจากด้านกว้างไปด้านแหลม บิดปลายให้โค้งเข้าหากัน อบด้วยไฟแรงจนชั้นของเนยถูกเพิ่ม แล้วดันแป้งขึ้นก่อน ดังนั้นให้ค่อยๆลดไฟเพื่อไม่ให้ไหม้