“ประตูชัยฝรั่งเศส” หรือประตูชัยของนโปเลียน เป็นอนุสาวรีย์ของนโปเลียนและผู้ที่ต่อสู้และเป็นผู้นำชัยชนะของสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสและสงครามนโปเลียน เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในปารีส เป็นชัยชนะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยเฉพาะประติมากรรมลอยน้ำที่ออกแบบในสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ เหตุการณ์ของการปฏิวัติและจักรวรรดิฝรั่งเศสได้รับการบอกเล่าผ่านงานศิลปะรอบประตูทั้งสี่