ฟัวกราส์ หรือที่รู้จักในชื่อ “ตับห่าน/เป็ด” อาหารขึ้นชื่อนี้มาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ฟัวกราส์ที่นี่มีความพิเศษมาก เช่น “Magure de Canard” (อกเป็ด) และ “Confit de Canard” (เป็ด Confit)